Mediation


Toekomst-verleden.png_380

“Als je met je gezicht naar het verleden staat, sta je met de rug naar de toekomst”

Een conflict kan je leven behoorlijk beheersen. Het vreet energie en put je uit. Je ligt er wakker van en wilt niets liever dan dat het ophoudt, maar het lijkt onmogelijk om eruit te komen.

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij de mediator zijn cliënten begeleidt bij het vinden van een oplossing. Een mediator is een onafhankelijke derde, hij is onpartijdig en oordeelt niet. Dat is anders dan in de rechtspraak, waarbij de rechter een bindende uitspraak doet die doorgaans voor minstens één van de partijen teleurstellend zal zijn.

Mediation is vooral gericht op de toekomst. In de proces werkt de mediator aan verbinding tussen partijen die in een conflictsituatie zitten en daar uit willen komen met behoud van de relatie. Persoonlijke drijfveren, belangen en behoeftes spelen daarbij een rol. Door open en eerlijk met elkaar te communiceren worden dingen helder. Dit kan leiden tot confrontatie maar vooral ook tot begrip. Open communicatie betekent beweging en beweging is nodig voor verandering. Door middel van goede mediation wordt beweging omgezet in resultaat.

Mediation kan zowel worden ingezet voor Zakelijke conflicten als Privé conflicten.