Aanpak


images-1Kennismaking
Partijen moeten vertrouwen hebben in de mediator. Daarom vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats op basis waarvan u kunt beslissen of mediation iets voor u is en of de mediator u aanspreekt.

Eerste gesprek
In het eerste gesprek bespreken we de mediation-overeenkomst. Belangrijke voorwaarden zoals vrijwilligheid, vrijblijvendheid en vertrouwelijkheid komen tijdens deze fase aan bod en tekenen alle deelnemers een verklaring die waarborgt dat alles dat tijdens de mediation besproken wordt geheim blijft.

Vervolggesprek
Na het eerste gesprek gaan de partijen onder begeleiding van de mediator met elkaar in gesprek en worden de belangen van de partijen in kaart gebracht. Zodra hier helderheid over is, kan er onderhandeld worden.

De mediator laat alle belangen de revue passeren en bewaakt dat gemaakte afspraken evenwichtig en realistisch zijn. Indien nodig adviseert hij partijen om specialisten te laten controleren of de afspraken aan alle (wettelijke) voorwaarden voldoen.

Meestal duren gesprekken anderhalf uur en zijn er afhankelijk van de complexiteit 2 à 3 gesprekken nodig om naar de afronding te gaan.

Vastleggen
Als partijen het eens zijn, kan worden overgegaan tot het opmaken en ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst. Eventueel kan de overeenkomst daarna nog bij een notaris een executoriale status krijgen.

Handtekening gezet, en nu ..
Niet zelden wordt het einde van de mediation gevierd met een gezamenlijk drankje op de goede afloop. Vaak blijkt de mediation een grote bijdrage te leveren aan de onderlinge relatie. Het grootste compliment dat de mediator daarbij kan krijgen is de uitspraak:

“We hebben je niet meer nodig, we redden het verder zelf wel.”